09384084911

تعمیرلباسشویی بابلسر

تعمیرچی تعمیرچی تعمیرچی تعمیرچی تعمیرچی
09384084911
– پس از زدن کلید روشن و خاموش لباسشویی چراغ لباسشویی روشن نمی‌شود و حرکتی ندارد.

الف) پریز برق ندارد یا دوشاخه دستگاه خراب است: پریز برق را تعویض یا تعمیر کنید.

ب) سیم‌های رابط یا کابل رابط معیوب است: آنها را تعویض کنید.

ج) کلید قطع و وصل خراب است: بایستی تعویض شود.

د) اتصالات کابل رابط به ترمینال صحیح نیست: محل اتصالات هادی‌های کابل رابط در ترمینال‌ها را بازدید نموده و در صورت مشاهده عیب آن را رفع کنید.

ه) میکروسویچ خراب است: سیم ها را از میکروسوچ باز کنید و توسط اهم متر قطع و وصل اهرم دستی آن، وضعیت پلاتین‌های آن را مورد آزمایش قرار دهید. در صورت خرابی میکروسویچ آن را تعویض کنید. چنانچه زبانه قفل‌دار، اهرم میکروسویچ را خوب فشار نمی‌دهد، نسبت به رفع عیب آن اقدام کنید.

راهنمای تعمیرات ماشین لباسشویی

۲- چراغ ماشین لباسشویی روشن است ولی کار نمی کند.

الف) موتور تایمر خراب است: سیم‌های موتور تایمر را از تایمر باز کنید و آن را مستقیما به برق بزنید. اگر موتور کار نکرد آن را تعویض کنید.

ب) چرخ دنده‌ها خراب شده‌اند و حرکت محور موتور به محور تایمر انتقال نمی‌یابد: آن را تعویض کنید.

 

۳- ماشین لباسشویی روشن است اما آب وارد لباسشویی نمی شود.

الف) ورودی شیر آب بسته است : از جاری بودن آب شهر اطمینان حاصل کنید. در صورت وجود آب در لوله‌کشی منزل اشکال وجود دارد. نسبت به تعمیر آن اقدام نمایید.

ب) فیلتر ورودی شیر الکتریکی کثیف شده است: شیر آب تغذیه را ببندید و شیلنگ ورودی از شیر الکتریکی باز کنید و اگر توری شیر الکتریکی کثیف شده است آن را تمیز کنید.

ج) شیر برقی خراب است : برای تست شیر برقی ماشین لباسشویی، کاملا لباسشویی را از برق بکشید و سیم های روی شیر برقی را جداکنید. سپس همانطور که آب لباسشویی باز است با یک سیم تست معمولی برق ۲۲۰ ولت را مستقیم به کنتاکت های شیر الکتریکی وصل کنید اگر آب وارد لباسشویی نشد باید شیر الکتریکی را تعویض کنید.

 د) هیدرواستات خراب است: پلاتین مربوط به شیر برقی را در هیدرواستات، با دمیدن در لوله ورودی آن، مورد بررسی قرار دهید در صورت عدم رفع عیب هیدرواستات را تعویض کنید.

ه) تایمر خراب است: اتصال شیر به تایمر را بررسی کنید اگر معیوب است، عیب آن را رفع کنید.

 

راهنمای تعمیرات ماشین لباسشویی

۴- ماشین لباسشویی آب می‌گیرد ولی کار نمی کند.

الف) هیدرواستات خراب است: پلاتین های مربوط به تغذیه موتور تایمر در هیدرواستات، وصل نمی شود. می‌توانید با دمیدن در لوله ورودی هیدرواستات عملکرد پلاتین های هیدرواستات را مورد بررسی قرار دهید. در صورت مشاهده عیب در هیدرواستات آن را تعویض کنید.

ب) سیم رابط هیدرواستات به موتور تایمر قطع است: آن را تعویض کنید.

ج) موتور تایمر خراب است:  موتور ماشین لباسشویی خراب است و کار نمی‌کند که باید آن را تعویض نمود. اگر موتور کار می‌کند اما چرخ دنده‌ها خراب است و حرکت موتور به چرخ دنده اصلی تایمر انتقال نمی‌یابد. که بایستی چرخ دنده معیوب را تعویض کرد.

 

راهنمای تعمیر ماشین لباسشویی

۵- ماشین لباسشویی خاموش است ولی آب وارد مخزن می‌شود

شیر الکتریکی خراب است: خرابی شیر الکتریکی در این حالت مربوط به قسمت مکانیکی آن است. یعنی باید لاستیک سر اهرم فنر، سوراخ شدن لاستیک یا دیافراگم شیر را مورد بررسی قرار داد و در صورت عدم رفع عیب آن را تعویض کنید.

 

۶- ماشین لباسشویی در حالی که روشن است دائما آب می‌گیرد و آب داخل مخزن در سطح معینی نمی‌ایستد و مخزن لبریز می‌شود

الف)  هیدرواستات خراب است: هیدرواستات را مورد بررسی قرار دهید. در صورت عدم رفع عیب آن را تعویض کنید.

ب) شیلنگ ورودی به هیدرواستات سوراخ شده یا چاک خورده است. در نتیجه هوای فشرده از آن خارج می‌شود: در صورتی که رفع عیب ممکن نباشد، شیلنگ را تعویض کنید.

ج) هیدرواستات تنظیم نیست: بر روی هیدرواستات پیچ تنظیمی وجود دارد که اگر دستکاری شود سبب می‌گردد تنظیم سطح آب در مخزن با مشکل رو‌برو شود. باید پیچ را تنظیم نمود.

 

راهنمای تعمیر ماشین لباسشویی

۷- علت خارج شدن آب از ماشین لباسشویی

الف) لاستیک دور در سوراخ شده است: اگر دستگاه به میزان معینی آبگیری کرده باشد. لاستیک دور در را از نظر نشت آب مورد بررسی قرار دهید. اصولا در قسمت پایین لاستیک مقداری آب بعد از شستشو باقی می‌ماند که املاح موجود در آن سبب خورندگی لاستیک شده و آن را سوراخ می‌کند. در صورت مشاهده سوراخ‌های ریز آن را آپارات کنید و لاستیک را ۱۸۰ درجه بچرخانید تا قسمت آپارات شده در بالا قرار گیرد. در صورت عدم رفع عیب آن را تعویض کنید.

ب) مخزن سوراخ است: در صورت امکان آن را تعمیر یا تعویض کنید.

ج) اتصال شیلنگ ورودی به شیر الکتریکی درست برقرار نشده است: ضمن بازدید محل اتصال، نسبت به اتصال صحیح شیلنگ به شیر الکتریکی اقدام گردد.

د) لوله خرطومی مخزن به پمپ سوراخ شده است:

ثبت درخواست تلفنی تعمیرات