09384084911

خدمات تخصصی ماشین لباسشویی غرب تهران

خدمات تخصصی   لباسشویی غرب تهران

لرزش شدیدلباسشویی باعث اسیب به دیگ استیل وسه نظام لباسشویی میشود

تاب ولنگی یانابلانسی اسیب رایج

دلیل این خرابی

شستشوی نادرست

برنامه نامناسب باشستشو

حجم زیادلباس ترازنبودن دستگاه خرابی لاستیک  پایه ها بسیارمهم میباشد

تعمیرچی

اکادر باتجربه اماده سرویس

لوازم مصرفی باکیفیت

شماره تلفن همراه    09384084911

9صبح تا۱۱شب مشاورتلفنی

ثبت درخواست تلفنی تعمیرات